MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

eri Sorumlusu BAYAM KUYUMCULUK BİLİŞİM SİSTEMLERİ MAK. İLT. İNŞ. OTO. GID. TEKS. İML. SAN. TİC. A.Ş. tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı, anlaşılmayan hususlarda aydınlatıldığımı ve Veri Sorumlusunun kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, söz konusu metinlere ilişkin daha detaylı açıklamaları internet sitesinden öğrenebileceğim konusunda ikaz edildiğimi, Müşteri Aydınlatma Metni’nin her bir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı, bir nüshasından tarafıma verildiğini,

6698 sayılı kanunun 5/2 fıkrası uyarınca açık rıza aranmayacak haller konusunda bilgilendirildiğimi, 

Açık Rıza aranmayan hallerde yasal ve amaçsal sınırlamalar haricinde verilerin işlenmeyeceği hususunda tarafımın bilgilendirildiğini, 

Söz konusu açık rızayı her zaman geri alabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi ve rıza metninin bir nüshasının tarafıma verildiğini, 

Yukarıda yer alan verilerin yasal sınırlar dahilinde amaçla sınırlı olarak aydınlatma metninde yerini bulan İsim, Soyisim, TC, Adres, Fatura Bilgileri, Hesap Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri ve Telefon verilerimin aydınlatma metninde yazdığı şekilde yurt dışı veri paylaşım gruplarına aktarılması konusunda açık ve aydınlatılmış rızam olduğunu, 

6698 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında düzenlenen haklarım ve şikayet yollarım konusunda aydınlatılıp ihlal halinde veri sorumlusuna başvuru yapabilmek için başvuru formlarına nerden ulaşabileceğim ve şirketin süreç takip personeli ile nasıl irtibat kuracağım konusunda bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı, 

Sonuç olarak Aydınlatma Metninde yer alan kategorilenmiş kişisel verilerimin yasal sınırlamalar içinde ve açık rızam doğrultusunda işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına, saklama süreleri bitiminde imhasına ve imha tutanaklarında Ad Soyad bilgilerimin 3 yıl boyunca muhafazasına muvaffakatım ve olurum olduğunu, 

Kabul ve Taahhüt Ederim 

Açık Rızam Yoktur

Lütfen El yazınız ile: Hür İrademle Kabul ve Taahhüt Ederim/ Açık Rıza Göstermediğimi Beyan Ederim Yazınız.

AD-SOYAD:

HUKUKİ İLİŞKİ: MÜŞTERİ

TARİH:

İMZA: